Demoliční práce ve Zlínském kraji

Když vlastníte starý, trouchnivějící a chátrající starý dům, máte dvě možnosti. Buď se rozhodnete investovat nemalé peníze do přestavby, nebo se rozhodnete stavbu zdemolovat a jednoho dne na jejím pozemku postavíte nějakou jinou budovu či dům, který bude živý, moderní a bude se pyšnit dlouhou životností. Jelikož se v tomto případě investice do přestavby jeví jako zbytečná, jsou tu demolice Zlín, které si se starou stavbou rozhodně poradí.

Nabízí se otázka, proč se jeví investice do přestavby jako zbytečná. Důvodem je to, že mnohé staré domy nejsou pro přestavbu stavěny, mnohým domům by ani přestavba nepomohla a vy byste tak jen vyhodili peníze oknem. Staré domy, které pamatují i to, co nepamatují naši prarodiče, jsou často špatně dispozičně řešeny, mají nízkou technickou úroveň, špatné rozvody elektřiny a vody a často jsou velice nehospodárné. Lepším řešením je skutečně demolice.

Samozřejmě srovnat se zemí se nemusí jenom staré domy a budovy, ale také domy, které jsou zbytečné nebo překáží. V každém případě jsou demolice nápomocny, ovšem není to jen tak. Aby mohly být demoliční práce Zlín započaty, musí být vyřízeno několik věcí. Víte, co k demoličním pracím potřebujete?

Potřebný je hlavně demoliční výměr

Bez čeho se neobejdete a bez čeho nemohou demoliční práce započnout, je demoliční výměr. Demoliční výměr je dokument, který je jakýmsi souhlasem či povolením pro legální odstranění stavby. Vydává ho příslušný stavební nebo obecní úřad, a na to dobu jednoho roku. Posléze je samozřejmě možné demoliční výměr prodloužit, ale musí to být řádně odůvodněno.

Mimochodem, věděli jste, že demoliční výměr je také nepostradatelný při výmazu objektu z katastru nemovitostí?

Zapotřebí je i projekt k demolici

V případě celkového odstranění stavby se musí provést také takzvaný passport objektu, zpracuje se následně projekt k demolici, který je taktéž třeba mít. Jedná se o projekt, v němž bude sepsán postup všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Zpracuje vám ho třeba firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která se zaměřuje nejen na demolice ve Zlíně, ale v celém Zlínském kraji, tedy v okolí měst Uherské Hradiště, Otrokovice, Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž. Pro více informací na tel. 603 355 311 nebo info@bourani-demolice.cz

Vše okolo demolice ve Zlínském kraji

Možností, jak naložit se starým, trouchnivějícím domem je rozhodně vícero. Můžete vložit peníze do jeho rekonstrukce a přestavby nebo ho můžete jednoduše zdemolovat. První možnost je, jak již bylo zmíněno, zbytečná. Staré rodinné domy totiž často mají nízkou technickou úroveň, špatné rozvody nebo jsou šíleně dispozičně vyřešeny. Přestavba by zrovna nepomohla. Demolice Zlín je proto lepší možností, která vám navíc umožní postavit si na tom samém místě dům nový.

Když hovoříme o demolici, mnozí lidé nevědí, co si pod tímto pojmem představit nebo pojem neumí přesně definovat. Pokud hovoříme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním.

Demoliční práce nejsou práce, které by se prováděly denně a kdykoli, kdy je třeba. Musí se k nim získat potřebný demoliční výměr a projekt k demolici, který zpracuje firma zaměřující se na demoliční práce Stavby – demolice a bourání s.r.o.

Kolik bude stát vypracování projektu k demolici?

Samozřejmě zpracování projektu k demolici není zadarmo. Cena takového projektu je odvozena dle velikosti objektu. Obvykle se začíná na osmi tisících korunách.

Kolik stojí samotná demolice?

Ani demolice jako taková není nic, co by bylo zadarmo. Samotná demolice rodinného nebo budovy stejně jako vypracování projektu k demolici či cena odvozu suti a likvidace odpadu se odvozuje od velikosti dané bourané nemovitosti.

Kolik stojí odvoz suti?

Firmy zaměřující se na demoliční práce vás samozřejmě zbaví i odpadu a suti, který po demolici domu zbyde. Lidé si mohou demoliční odpad zlikvidovat sami tak, když ho zanesou do sběrných dvorů, ovšem na každého občana spadá jen určité množství odpadu. Nechte to raději na firmě zaměřující se na demoliční práce, budete mít jistotu, že odvoz suti bude rychlý a že likvidace odpadu proběhne tak, jak má.

Co se týče ceny odvozu suti, ta závisí na mnoha faktorech. Při stanovování ceny se bere v potaz typ suti, množství suti, také vzdálenost na skládku a samozřejmě i cena skládkovného.