Demoliční práce Kroměříž

Pro demolici Kroměříž se lidé rozhodují většinou tehdy, kdy je nevýhodné zrekonstruovat nemovitost na jejich pozemku, která je už delší dobu neobyvatelná. I když mnohé bolí srdce při pomyšlení, že budou muset zbourat dům třeba po prarodičích, na který mají celou řadu vzpomínek, přesto to překonají, protože vědí, že rekonstrukce by byla nevýhodná a že by to bylo jen vyhození peněz z okna. Mnohé staré domy totiž mají nekvalitní základy, mají špatně provedené rozvody elektřiny a plynu, navíc jsou neprakticky dispozičně řešeny. O rozmístění jejich oken ani nemluvíme. V takovém případě jsou bourací práce a demoliční práce to jediné možné řešení.

O demoliční práce nejen v Kroměříži, ale také v celém Zlínském kraji, tedy i v okolí měst Vsetín či Uherské Hradiště a Zlín, se postará firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která dokonce zpracuje i projekt k demolici, který je potřebný pro zahájení demolice jako takové.

Demoliční práce Kroměříž

Projekt k demolici není jediná nutnost

Kromě projektu k demolici musíte mít v rukou celou řadu dalších věcí, aby vůbec mohlo dojít k zahájení demoličních prací. Nesmíte postrádat zejména demoliční výměr, bez kterého to nejde. Demoliční výměr je jinými slovy povolení. Povoluje legálně zbourat danou nemovitost. Získáte ho buď na stavebním, nebo na obecním úřadu a je platný jeden dlouhý rok. Pokud by se však stalo, že by k bouracím pracím z jakéhokoliv důvodu nedošlo během daného roku, je možné požádat o prodloužení demoličního výměru, což musí být řádně zdůvodněno.

Jak dlouho trvá vyřizování věcí týkajících se demolice?

Ptáte se, jak dlouho trvá vyřizování toho, co se demolice týká? Trvání projektových a také inženýrských prací se odvíjí hlavně od zákonných lhůt. Je třeba zajistit mnoha opatření, vyjádření a stanoviska nejen příslušných inženýrských sítí, ale také musíte získat vyjádření sousedů či odboru životního prostředí. To je poměrně zdlouhavé.

Na druhou stranu samotné bourání demolice už tak zdlouhavé není. Rodinný dům se bourá maximálně čtrnáct dnů.