Demoliční práce Zlín

Rozhodli jste se pro demolici sterého domu, který se nachází na všem pozemku ve Zlínském kraji? Plánujete ho zdemolovat už jen proto, že je neobyvatelný a že na první pohled chátrá? Takové domy mohou být velice nebezpečné, proto demolice Zlín je rozhodně skvělý nápad a řešení. Ve Zlínském kraji se vám o demoliční práce a bourací práce postará firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která případně provede demolici budov i v Kroměříži nebo Uherském Hradišti.

Někteří lidé ještě před demolicí zvažují, že danou chátrající nemovitost rekonstruují. Jenže rekonstrukce není vždy ten nejlepší nápad. Zejména staré nemovitosti mohou mít špatné základy, nekvalitní rozvody elektřiny a plynu, navíc mohou být neprakticky dispozičně řešeny či postavení oken může být až šílené. V takovém případě by byla rekonstrukce jen vyhozenými penězi a demolice je v tomto případě skutečně nejlepší možné řešení.

Když se rozhodnete pro demolici, musíte se pustit do vyřizování na úřadech. Demolice není nic, do čeho byste se mohli pustit automaticky sami. Musíte mít na to příslušná povolení.

Demoliční práce Zlín

Důležitý je zejména demoliční výměr

Ze všeho nejdůležitější je demoliční výměr, bez kterého to nejde. Demoliční výměr vystavuje stavební nebo obecní úřad a je platný jeden rok s tím, že ho po roce můžete prodloužit, pokud tedy žádost o prodloužení bude řádně odůvodněna. Demoliční výměr se vám navíc bude hodit i posléze po skončení demolice, jelikož je potřebný pro výmaz objektu z katastru nemovitostí.

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, je třeba provést i passport objektu a je třeba vypracovat projekt k demolici, v němž budou obsaženy postupy všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Ani demolice není zadarmo

Pokud jste se domnívali, že demoliční práce Zlín jsou zadarmo, pak tomu tak není. Cena demolicí se řeší vždy individuální kalkulací, a to podle ceníku a zaměření.