Demoliční práce ve Zlínském kraji

Když vlastníte starý, trouchnivějící a chátrající starý dům, máte dvě možnosti. Buď se rozhodnete investovat nemalé peníze do přestavby, nebo se rozhodnete stavbu zdemolovat a jednoho dne na jejím pozemku postavíte nějakou jinou budovu či dům, který bude živý, moderní a bude se pyšnit dlouhou životností. Jelikož se v tomto případě investice do přestavby jeví jako zbytečná, jsou tu demolice Zlín, které si se starou stavbou rozhodně poradí.

Nabízí se otázka, proč se jeví investice do přestavby jako zbytečná. Důvodem je to, že mnohé staré domy nejsou pro přestavbu stavěny, mnohým domům by ani přestavba nepomohla a vy byste tak jen vyhodili peníze oknem. Staré domy, které pamatují i to, co nepamatují naši prarodiče, jsou často špatně dispozičně řešeny, mají nízkou technickou úroveň, špatné rozvody elektřiny a vody a často jsou velice nehospodárné. Lepším řešením je skutečně demolice.

Samozřejmě srovnat se zemí se nemusí jenom staré domy a budovy, ale také domy, které jsou zbytečné nebo překáží. V každém případě jsou demolice nápomocny, ovšem není to jen tak. Aby mohly být demoliční práce Zlín započaty, musí být vyřízeno několik věcí. Víte, co k demoličním pracím potřebujete?

Potřebný je hlavně demoliční výměr

Bez čeho se neobejdete a bez čeho nemohou demoliční práce započnout, je demoliční výměr. Demoliční výměr je dokument, který je jakýmsi souhlasem či povolením pro legální odstranění stavby. Vydává ho příslušný stavební nebo obecní úřad, a na to dobu jednoho roku. Posléze je samozřejmě možné demoliční výměr prodloužit, ale musí to být řádně odůvodněno.

Mimochodem, věděli jste, že demoliční výměr je také nepostradatelný při výmazu objektu z katastru nemovitostí?

Zapotřebí je i projekt k demolici

V případě celkového odstranění stavby se musí provést také takzvaný passport objektu, zpracuje se následně projekt k demolici, který je taktéž třeba mít. Jedná se o projekt, v němž bude sepsán postup všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Zpracuje vám ho třeba firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která se zaměřuje nejen na demolice ve Zlíně, ale v celém Zlínském kraji, tedy v okolí měst Uherské Hradiště, Otrokovice, Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž. Pro více informací na tel. 603 355 311 nebo info@bourani-demolice.cz